Po ukotvení chybějící střešní tašky ve střešním plášti budovy